Globalització

Objectius i continguts

- Es pretén amb aquest estudi donar una visió general del procés globalitzador mundial, és a dir, la definició del concepte, els seus orígenes, com afecta a l'economia i quins són els grups que s'oposen frontalment a aquesta.
- Continguts mínims:
  • Globalització: què és? 
  • Orígens de la globalització: quan comença a parlar-se d'aquest mot i la seua evolució.
  • Països desenvolupats Vs països en vies de desenvolupament: com afecta  l'economia mundial aquest procés. Què és el G-20?
  • Moviment antiglobalització: manifestacions, evolució, focus de conflicte actuals. 

Webs

http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm (definició del Banc Mundial)
http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml (definició ONU)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193784 (definició en contra de la globalització)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=208444 (en contra de la globalització)
http://elpais.com/tag/movimiento_antiglobalizacion/a/ (moviments antiglobalització)
http://www.expansion.com/diccionario-economico/grupo-de-los-20-g20.html (què és el G-20)
http://www.unitedexplanations.org/2013/04/30/el-movimiento-antiglobalizacion-un-nuevo-actor-para-un-nuevo-siglo/ (moviment antiglobalització)
http://www.profesorenlinea.cl/Economia/Antiglobalizacion.htm (moviment antiglobalització)

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=VbcuwXjij58 (què és el G-20)
https://www.youtube.com/watch?v=32DVjwJihMQ (definició de Xavier Sala i Martín)

Presentacions Power Point (a mode de guia)

http://es.slideshare.net/salvavila/tema-5-la-globalitzaci
http://es.slideshare.net/davidbusquetscamps/unitat-4-globalitzaci
http://es.slideshare.net/professor_errant/la-globalitzaci-i-les-desigualtats-mundials

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada