dimarts, 24 de maig de 2016

Pautes per realitzar el treball

Pautes per fer el treball

- En primer lloc, us heu de repartir cadascun, individualment, els punts per treballar-los individualment a casa. Per exemple, amb el treball de la globalització, aquest es dividirà en 4 porcions: "a" farà la definció del concepte Globalització, què és?; "b" estudiarà els orígens de la globalització i la seua evolució fins l'actualitat; "c" farà l'enfrontament entre els països desenvolupats i els que estan en vies de desenvolupament i tractarà el G-20; i "d" analitzarà el moviment antiglobalització.
- Tots els treballs hauran de tindre una part redactada, és a dir, un esquema-resum-mapa conceptual... d'un o dos fulls d'extensió, on s'explique teòricament els conceptes que es demanen. Per tant, "a", que ha de definir el concepte de Globalització, haurà de tindre-lo definit al full, el qual podrà estar acompanyat d'imatges, mapes, etc...
- Després, s'haurà de planejar "COM EXPOSE EL PROJECTE". O siga, com el presente a la classe i al professor, si amb un power point, unes vinyetes o de la manera que escaiga, tal i com es proposa a l'altra entrada.
- A més a més, tot aquest treball haurà de ser lliurat al professor per tal que siga avaluat. 
- Finalment, aquest serà exposat a classe de la manera triada i serà avaluat també.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada